Kim jesteśmy

Budynek siedziby Banku Millennium S.A

Nasz profil

Budynek siedziby Banku Millennium S.A

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Millennium S.A. – jednego z największych banków w Polsce.

Biuro Maklerskie Banku Millennium działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 lipca 2022 r. i jest kontynuatorem działalności Domu Maklerskiego Millennium Banku S.A.

Zajmujemy się obsługą pierwotnego i wtórnego obrotu papierami wartościowymi. Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt tysięcy rachunków inwestycyjnych.

W naszym zespole pracują doświadczeni kompetentni i doskonale wykształceni ludzie – profesjonaliści rynku kapitałowego, w tym doradcy inwestycyjni i maklerzy papierów wartościowych.

Nasza oferta

Wykres

Pomagamy Klientom wykorzystać możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. Doradzamy w kwestii pozyskiwania kapitału i jego efektywnego lokowania.

W Biurze Transakcji Rynku Kapitałowego obsługujemy pełny proces pozyskiwania kapitału na rynku pierwotnym. Zaczynamy od wstępnych analiz. Następnie wybieramy i przygotowujemy odpowiednie instrumenty finansowe. Tworzymy prospekt emisyjny (lub memorandum informacyjne) i wprowadzamy walory do publicznego obrotu. Specjaliści z Biura Transakcji Rynku Kapitałowego doradzają też w przypadkach fuzji i przejęć.

Klientów instytucjonalnych (korporacyjnych) zainteresowanych lokowaniem środków finansowych obsługuje Departament Sprzedaży. Pośredniczymy w zawieraniu transakcji instrumentami finansowymi na funkcjonujących w Polsce rynkach wtórnych. Organizujemy też sprzedaż w ramach emisji na rynku pierwotnym. Oferujemy również obsługę brokerską Klientów Banków Depozytariuszy, w tym transakcji na największych zagranicznych giełdach akcji.

Wykres
Budynek Banku Millennium

Budynek Banku Millennium

Obsługę Klientów indywidualnych i małych firm prowadzi Departament Sprzedaży

Oferta Departamentu Sprzedaży obejmuje m.in.:

 • atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku inwestycyjnego
 • wygodny dostęp do rachunku inwestycyjnego przez internet
 • linie kredytowe na zakup papierów wartościowych
 • oferty dotyczące nowych emisji akcji i obligacji sprzedawanych na rynku pierwotnym
 • pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami na rynku wtórnym

Biuro Analiz Rynków Kapitałowych dostarcza Inwestorom materiały analityczne i komentarze przydatne w prowadzeniu własnych inwestycji na rynku kapitałowym.

Przygotowujemy analizy inwestycyjne i finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym. Dotyczą one transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Na mocy umów zawartych z emitentami oraz Giełdą Papierów Wartościowych Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. wykonuje zadania animatora emitenta i animatora rynku dla spółek notowanych na GPW. Współpracujemy m.in. z emitentami akcji z niskim poziomem płynności, którzy przystąpili do Programu Wspierania Płynności.

Nasza historia

 • 26.06.1990
  Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. rozpoczyna działalność maklerską
 • Kwiecień 1991
  Powstaje Biuro Maklerskie Banku Gdańskiego S.A.
 • 07.08.1995
  Działalność Biura Maklerskiego Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. zostaje przeniesiona do nowej spółki Dom Maklerski BIG Sp. z o.o.
 • 01.05.1997
  Dom Maklerski BIG Sp. z o.o. i Biuro Maklerskie Banku Gdańskiego łączą się tworząc Dom Maklerski BIG-BG Sp. z o.o.
 • 01.10.1998
  Dom Maklerski BIG-BG Sp. z o.o. staje się spółką akcyjną
 • 07.01.2003
  Zmieniamy nazwę na Millennium Dom Maklerski S.A.
 • 29.07.2022
  Stajemy się wyodrębnioną organizacyjnie jednostka Banku Millennium S.A. pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.