Starszy mężczyzna z tabletem

Czym jest IKZE

Starszy mężczyzna z tabletem
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) służy do oszczędzania na emeryturę. Wpłaty do IKZE możesz odpisać od podatku dochodowego. Zasady i tryb odliczenia określają przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych.