Czym są produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane (ETP - exchange traded products) to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (tzw. instrumentu bazowego).

Instrumenty bazowe możemy podzielić na kilka kategorii:

  • indeksy giełdowe
  • indeksy giełdowe
  • surowce (ropa naftowa, złoto, srebro, gaz ziemny itp.)
  • produkty rolne (pszenica, kukurydza, kakao, kawa itp.)
  • koszyki akcji, surowców, indeksów giełdowych
  • kursy walut, stopy procentowe itp.

Jak zacząć inwestować w produkty strukturyzowane

Jeśli chcesz inwestować z nami w produkty strukturyzowane, załóż rachunek maklerski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Listę notowanych produktów strukturyzowanych oraz informacje o emisjach (Prospekt emisyjny, KID) znajdziesz na stronie: Główny Rynek GPW - Produkty strukturyzowane.

debug

Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych

debug

Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne

debug

Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów

debug

Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach