Człowiek trzymajacy w palcach monety

Czym są obligacje

Człowiek trzymajacy w palcach monety

Obligacja jest papierem dłużnym, stwierdzającym fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u jego nabywcy, zwanego obligatariuszem.

Dług ten jest spłacany w ściśle określonych terminach wraz z odsetkami, których sposób naliczania jest określony w warunkach emisji obligacji. Nabywca obligacji nie jest współwłaścicielem części majątku emitenta. Obligacja nie ma charakteru udziałowego.

Jak zacząć inwestować w obligacje

Aby inwestować z nami w obligacje, załóż rachunek maklerski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

debug

Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych

debug

Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów

debug

Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego

debug

Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach