Kobieta z mężczyzną patrzący na ekran tableta

Czym są kontrakty terminowe

Kobieta z mężczyzną patrzący na ekran tableta
Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a drugą do sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego. Taka umowa z góry określa termin (dzień wygaśnięcia) i cenę wykupu. Instrumenty bazowe to na przykład akcje, waluty, indeksy giełdowe.

Nawet niewielkie zmiany kursu kontraktu terminowego powodują znacznie większe zmiany wartości zainwestowanych środków własnych. Może to być przyczyną zarówno dużej zyskowności inwestycji, jak i też znaczących strat, dlatego powinieneś kontrolować i być przygotowanym na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego.

Czym są opcje

Mężczyzna przy laptopie
Opcje to instrumenty finansowe w formie kontraktu. Posiadacz opcji ma prawo do kupna lub prawo do sprzedaży instrumentu podstawowego po ustalonej cenie (nazywanej ceną wykonania) w okresie do ustalonego terminu (zwanego terminem wygaśnięcia). Prawo to gwarantuje mu druga strona kontraktu - wystawiający opcję. Posiadacz opcji uzyskuje prawo, a wystawiający opcję przyjmuje na siebie zobowiązanie. W zależności od tego, czy prawo dotyczy kupna czy sprzedaży, wyróżnia się dwa rodzaje opcji:
  • opcję kupna (inaczej: opcja call), która umożliwia zakup określonych walorów przed upłynięciem określonego terminu po określonej cenie
  • opcję sprzedaży (inaczej: opcja put), która umożliwia sprzedaż określonych walorów przed upłynięciem określonego terminu po określonej cenie
Mężczyzna przy laptopie

Podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych, również przy opcjach powinno się uwzględnić zwiększone ryzyko inwestycyjne i kontrolować poziom depozytu zabezpieczającego.

Jak zacząć inwestować w kontrakty terminowe i opcje

Jeśli chcesz inwestować z nami w kontrakty terminowe i opcje, załóż konto maklerskie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prowizję obniżamy automatycznie, w przypadku osiągania większych obrotów (kontrakty terminowe indeksowe oraz na obligacje i stopę WIBOR). Prowizja może być negocjowana (w zależności od osiąganych obrotów lub wielkości zlecenia).

Prowizja od zleceń na opcje, które złożysz osobiście, telefonicznie lub internetowo wynosi od od 2,1 do 12 zł. Może być też negocjowana, w zależności od obrotów lub wielkości zlecenia.

debug

Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych

debug

Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne

debug

Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów

debug

Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego