Czym jest ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. ETF odzwierciedla zachowanie się danego indeksu giełdowego, branży czy sektora. Umożliwia stałą kreację i umarzanie jednostek, czyli tytułów uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje.

Jak zacząć inwestować w ETF-y?

Jeśli chcesz inwestować w fundusze notowane na giełdzie, załóż rachunek maklerski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

debug

Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
Inwestuj w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych

debug

Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne

debug

Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego

debug

Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach