Człowiek wskazujący palcem wykres

Jak obracamy akcjami

Człowiek wskazujący palcem wykres

Pośredniczymy w sprzedaży akcji na rynku pierwotnym oraz w obrocie na rynku wtórnym.

Na rynku pierwotnym oferujemy:

  • akcje sprzedawane za pośrednictwem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
  • akcje sprzedawane przez konsorcja dystrybucyjne, w skład których wchodzi Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

Ryzyko inwestycyjne

Obracanie akcjami wiąże się z dużym ryzykiem. Wartość akcji spółek notowanych na giełdzie ulega ciągłym wahaniom. Zanim zaczniesz inwestować, musisz zdawać sobie sprawę z ryzyka poniesienia strat. Warto jednak pamiętać, że w dłuższej perspektywie (kilka lat) obracanie akcjami często okazuje się atrakcyjną formą pomnażania majątku.

Jak zacząć inwestować

Jeśli chcesz inwestować z nami na giełdzie, musisz założyć rachunek maklerski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

debug

Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne
Kupuj i sprzedawaj obligacje skarbowe, spółdzielcze, komunalne, korporacyjne

debug

Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów
Zainwestuj w gotowe portfele instrumentów

debug

Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego
Zawieraj transakcje na instrumentach, których cena zależy od instrumentu bazowego

debug

Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach
Zabezpiecz swój portfel i zarabiaj na wzrostach lub spadkach