Wiatraki prądotwórcze na łące

Czym jest ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)

Wiatraki prądotwórcze na łące

Zrównoważone finansowanie (ang. sustainable finance) to jedno z najważniejszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development). Zrównoważone finansowanie zakłada uwzględnianie czynników ESG w czasie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Czynniki ESG dzielimy na 3 grupy:

  • środowiskowe (ang. environmental)
  • społeczne (ang. social)
  • ładu korporacyjnego (ang. corporate governance)

Aby sprostać oczekiwaniom inwestorów, w zakresie ESG, GPW stworzyła indeks WIG-ESG. To indeks dochodowy, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend.

W skład WIG-ESG wchodzą spółki z WIG20 oraz mWIG40. Wagi spółek w WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A., jako uczestnik rynku kapitałowego, bada w ramach ankiety MIFID preferencje swoich klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Informacje wymagane przez przepisy rozporządzenia SFDR